T5, 08 / 2020 4:40 chiều | mylinh

Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng, do đó ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam. Vậy thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam như thế nào. Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây.

1.Quy định chung 

Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập công ty có vốn nước ngoài bao gồm:

  • Công ty có từ 1% đến 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp ngay từ ban đầu;
  • Công ty có vốn nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
    Thành lập mới hoặc góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty;
  • Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kể cả trường hợp mua tới 100% vốn góp của công ty) cũng không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  • Đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối cần xin thêm Giấy phép kinh doanh;
  • Quy định đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập trước ngày 01/07/2015: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

2. Các bước thành lập công ty thương mại có vốn đầu tư nước ngoài 

Nhà đầu tư nước ngoài được thành lập công ty thương mại có vốn đầu tư nước ngoài có theo quy định của pháp luật Việt Nam. Sau đây là trình tự các bước thành lập công ty thương mại có vốn đầu tư nước ngoài:

Bước 1 : Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Trước khi thành lập công ty thương mại có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện và thủ tục theo quy định của Luật đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 2: Đăng ký thành lập công ty thương mại có vốn đầu tư nước ngoài.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đăng ký thành lập công ty thương mại có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định luật doanh nghiệp. Các loại hình công ty thương mại có vốn đầu tư nước ngoài có thể thành lập như sau:

-Thành lập doanh nghiệp tư nhân thương mại có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

-Thành lập công ty hợp danh thương mại có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

-Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

-Thành lập công ty cổ phần thương mại có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Bước 3: Công bố nội dung công ty thương mại có vốn đầu tư nước ngoài đã được thành lập:

Sau khi nhận được giấy chứng đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài công bố nội dung công ty thương mại có vốn đầu tư nước ngoài đã được thành lập trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Bước 4: Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu đối với công ty thương mại có vốn đầu tư nước ngoài đã được thành lập:

Sau khi nhận được giấy chứng đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tiến hành khắc dấu và đăng ký mẫu dấu tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 5: Mở tài khoản và đăng ký thuế

Sau khi đăng ký mẫu dấu đối với công ty thương mại có vốn đầu tư nước ngoài đã được thành lập, nhà đầu tư nước ngoài tiến hành mở tài khoản và đăng ký thuế để hoạt động.

Bước 6: Xin giấy phép kinh doanh đối với ty thương mại có vốn đầu tư nước ngoài đã được thành lập:

Nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại phải được cấp giấy phép kinh doanh trước khi hoạt động theo quy định hướng dẫn tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 và Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương.

Các thủ tục nêu trên đều khá phức tạp, do đó nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến từ các công ty luật uy tin trước khi tiến hành. Để hiểu rõ hơn các bước thành lập công ty thương mại có vốn đầu tư nước ngoài. Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tư vấn Blue để được tư vấn chi tiết.

Bài viết cùng chuyên mục