T6, 08 / 2020 5:08 chiều | mylinh

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh vào Việt Nam có rất nhiều cách. Góp vốn vào công ty Việt Nam cũng là một trong những cách đầu tư thông minh nhất, bởi nếu đầu tư theo cách này, nhà đâù tư sẽ không cần phải xin giấy phép đầu tư, mà chỉ cần làm các thủ tục để được góp vốn vào công ty Việt Nam và hoạt động theo điều lệ của công ty Việt Nam và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

1.Các hình thức nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

 • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần thông qua việc mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
 • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua việc mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Góp vốn vào công ty hợp danh thông qua việc mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
 • Góp vốn vào công ty Việt Nam theo hình thức khác.

2.Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

a. Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn dưới 51% vào công ty Việt Nam, đầu tư kinh doanh các ngành nghề không có điều kiện.

Hồ sơ đăng ký góp vốn

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định về việc thay đổi thành viên của công ty;
 • Biên bản họp về việc thay đổi thành viên công ty;
 • Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của đại diện pháp luật của công ty;
 • Danh sách thành viên góp vốn hoặc sổ đăng ký cổ đông;
 • Bản sao công chứng hộ chiếu thành viên mới tham gia góp vốn vào công ty (nếu có).

Thủ tục góp vốn vào công ty Việt Nam.

 • Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh nơi công ty đó đặt trụ sở.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh gửi lại giấy biên nhận hồ sơ cho nhà đầu tư, nếu hồ sơ chưa hợp lệ cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn nhà đầu tư sửa đổi bổ sung hồ sơ và nộp lại.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho doanh nghiệp.

b. Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn đầu tư kinh doanh các ngành nghề có điều kiện hoặc góp vốn trên 51% vốn điều lệ.

Hồ sơ đăng ký góp vốn

 • Văn bản đăng ký góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Thủ tục đăng ký góp vốn

 • Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đáp ứng điều kiện đầy đủ thì nhận thông báo hoặc giấy biên nhân của Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đủ điều kiện thì tiến hành sửa đổi bổ sung theo yêu cầu và thực hiện lại thủ tục
 • Nhận kết quả chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Thanh Hóa sau 15 ngày làm việc.
 • Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông hoặc thành viên doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ Tư vấn Blue để được tư vấn miễn phí và hướng dẫn cụ thể về việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty Việt Nam.

Bài viết cùng chuyên mục