T3, 11 / 2023 3:05 chiều | minhanh

Trên thị trường, ngoài các sản phẩm thực phẩm được sản xuất tại Việt Nam còn có rất nhiều sản phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài. Để quản lý các sản phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài thì các sản phẩm đó trước khi đưa về Việt Nam phải thực hiện công bố chất lượng với cơ quan quản lý.

Hiện nay, việc công bố sản phẩm chia thành hai dạng tự công bố và đăng ký công bố sản phẩm. Vậy đối với sản phẩm nhập khẩu cần thực hiện thủ tục nào?

Tự công bố sản phẩm và đăng ký bản công bố sản phẩm được quy định tại Điều 4, Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm như sau:

“Điều 4. Tự công bố sản phẩm

 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này.
 2. Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.

Điều 6. Đăng ký bản công bố sản phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm sau đây:

 1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
 2. Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
 3. Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định”.

Từ các quy định trên, hàng hóa nhập khẩu cũng phải thực hiện một trong hai thủ tục tự công bố sản phẩm và đăng ký bản công bố sản phẩm tùy vào sản phẩm đó là sản phẩm, thực phẩm gì.

Công bố sản phẩm nhập khẩu tại Kiên Giang
 1. Tự công bố sản phẩm nhập khẩu

Các sản phẩm nhập khẩu phải thực hiện Bản tự công bố sản phẩm như sau:

 • Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn.
 • Phụ gia thực phẩm – Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.
 • Dụng cụ chứa đựng thực phẩm – Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Hồ sơ tự công bố sản phẩm nhập khẩu:

 • Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Ảnh chụp mẫu nhãn chính sản phẩm, nhãn phụ sản phẩm
 • Bản dịch nhãn sản phẩm (Có dấu dịch thuật công chứng)
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
 • Scan đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đứng tên tự công bố
 1. Đăng ký công bố sản phẩm nhập khẩu

Các sản phẩm cần đăng ký công bố

 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng;
 • Thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt;
 • Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ từ 0 – 36 tháng tuổi;
 • Phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm. Hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm nhập khẩu

 • Bản công bố sản phẩm theo mẫu;
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự);
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm (bản chính hoặc bản sao chứng thực);
 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

 

Bài viết cùng chuyên mục