T7, 11 / 2023 8:55 sáng | minhanh

Khuyến mại là một chương trình nhằm thúc đẩy hoạt động mua bán hàng hóa. Thương nhân có thể lựa chọn hình thức khuyến mại để áp dụng. Tuy nhiên, một số chương trình khuyến mại phải thực hiện thủ tục đăng ký. Vậy chương trình khuyến mại nào phải đăng ký và hồ sơ đăng ký bao gồm những gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau:

Đăng ký hoạt động khuyến mại tại Rạch Giá
  1. Các chương trình khuyến mại phải đăng ký

Theo khoản 1 Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì thương nhân phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại nếu thuộc một trong các hình thức khuyến mại dưới đây:

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi);

– Các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại 2005.

  1. Cơ quan có thẩm quyền xử lý:

Đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Sở Công Thương

Đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác: Bộ Công Thương.

  1. Nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại:

Các nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm:

a) Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;

b) Tên chương trình khuyến mại;

c) Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);

d) Hình thức khuyến mại;

đ) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

e) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

g) Thời gian thực hiện khuyến mại;

h) Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);

i) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

k) Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại);

l) Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

      4. Hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bao gồm:

– Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu;

– Thể lệ chương trình khuyến mại t

– Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

– Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết và nộp 1 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền . Hồ sơ có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện, nộp trực tiếp hoặc sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước cung cấp.

Bài viết cùng chuyên mục