T3, 07 / 2020 4:40 chiều | mylinh

Ở một tỉnh phát triển du lịch như Kiên Giang thì nhu cầu di chuyển rất là lớn. Kéo theo đó là sự phát triển của các doanh nghiệp vận tải hành khách. Taxi là một loại hình vận tải vô cùng quen thuộc ngày này vì sự nhanh chóng và tiện lợi. Để được kinh doanh dịch vụ taxi, đơn vị kinh doanh phải được cập giấy phép kinh doanh.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về quy trình và điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải xe ô tô để doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi.

1.Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải xe ô tô

Để được kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, đơn vị kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP, Thông tư 63/2014/TT-BGTVT. Theo đó, các điều kiện chung đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bao gồm:

 • Đơn vị đã đăng kí kinh doanh vận tải theo quy định (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh)
 • Có phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
 • Phương tiện phải đảm bảo số lượng, chất lượng phù hợp với hình thức kinh doanh, cụ thể như sau:

–  Đơn vị kinh doanh phải có đủ số lượng phương tiện theo phương án kinh doanh đã được duyệt;

–  Phương tiện đó phải thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng của đơn vị kinh doanh vận tải với tổ chức cho thuê tài chính hoặc tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật. Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã;

–  Về chất lượng, xe ô tô phải bảo đảm an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và phải được gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định của pháp luật.

 • Đơn vị phải đáp ứng các yêu cầu về lái xe và nhân viên phục vụ trên xe về các tiêu chuẩn hành nghề và quan hệ lao động như không đang trong thời gian bị cấm hành nghề, có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh, đã trải qua khóa tập huấn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.
 • Người trực tiếp điều hành phải có chứng chỉ, chứng nhận về trình độ chuyên môn;
 • Đơn vị phải đáp ứng yêu cầu về nơi đỗ xe phù hợp với phương án kinh doanh và đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.
 • Đơn vị phải đáp ứng các yêu cầu về tổ chức, quản lý tùy thuộc vào hình thức kinh doanh.

Ngoài các điều kiện trên, đối với riêng loại hình vận tải taxi, đơn vị kinh doanh phải tuân thủ các quy định riêng đối với doanh nghiệp vận tải và đối với xe taxi, cụ thể như sau:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải đăng ký và thực hiện sơn biểu trưng (logo) không trùng với biểu trưng đã đăng ký của đơn vị kinh doanh vận tải taxi trước đó và số điện thoại giao dịch cho các xe thuộc đơn vị
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải có trung tâm điều hành, duy trì hoạt động của trung tâm điều hành với lái xe, đăng ký tần số liên lạc và có thiết bị liên lạc giữa trung tâm với các xe thuộc đơn vị.
 • Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải có số xe tối thiểu là 10 xe; riêng đối với đô thị loại đặc biệt phải có số xe tối thiểu là 50 xe.
 • Xe taxi phải có sức chứa từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể cả người lái xe).
 • Xe taxi có niên hạn sử dụng không quá 08 năm tại đô thị loại đặc biệt; không quá 12 năm tại các địa phương khác.
 • Xe taxi phải niêm yết

Hai bên cánh cửa xe: tên, số điện thoại và biểu trưng (logo) của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trong xe: bảng giá cước tính tiền theo kilômét, giá cước tính tiền cho thời gian chờ đợi và các chi phí khác (nếu có) mà hành khách phải trả. Niêm yết ở vị trí lái xe dễ nhận biết khi điều khiển phương tiện khẩu hiệu: “Tính mạng con người là trên hết” theo mẫu quy định.

 • Trên xe có trang bị bình chữa cháy còn sử dụng được và còn hạn theo quy định.
 • Xe taxi có phù hiệu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định riêng đối với các đơn vị thuộc địa phương quản lý hoặc theo mẫu phù hiệu “XE TAXI” theo quy định của pháp luật. Trong
 • Hộp đèn của xe phải có chữ “TAXI” gắn trên nóc xe, từ 18h đến 6h hộp đèn phải được bật sáng khi trên xe không có khách và tắt khi trên xe có khách.
 • Xe có đồng hồ tính tiền cước đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm định và kẹp chì. Từ 01 tháng 7 năm 2016, xe phải có thiết bị in hóa đơn kết nối với đồng hồ tính tiền cước.

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;
 • Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;
 • Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;
 • Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao;
 • Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh là Sở Giao thông vận tải thuộc tỉnh nơi đăng ký kinh doanh vận tải.

3. Quy trình xin cấp phép

 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Doanh nghiệp đến tại bộ phận một cửa của Sở giao thông vận tải để nộp hồ sơ.
 • Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

Lưu ý: Giấy phép kinh doanh có giá trị 07 năm và được cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hết hạn. Trường hợp cấp lại do có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh, thời hạn của Giấy phép kinh doanh mới không vượt quá thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.

Trên đây là các thông tin về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi mà Tư vấn Blue gửi đến quý vị. Các vấn đề còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Bài viết cùng chuyên mục