T6, 05 / 2020 1:51 chiều | mylinh

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp có mô hình kinh doanh đơn giản, đơn giản về tổ chức cũng như thuế, kế toán.

Trong các loại hình doanh nghiệp mà Luật doanh nghiệp quy định thì Doanh nghiệp tư nhân được tổ chức đơn giản nhất và là doanh nghiệp duy nhất không có tư cách pháp nhân. Bởi, tài sản của Doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp không tách tời, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và đổi lại chủ doanh nghiệp của sẽ được hưởng tất cả lợi nhuận của doanh nghiệp tư nhân.

Nếu bạn đang có nhu cầu mở Doanh nghiệp tư nhân, Thành lập công ty tại Kiên Giang thì hãy tham khảm bài viết này của Tư vấn Blue.

1. Doanh nghiệp tư nhân
a. Khái niệm doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định Điều 183, Luật Doanh Nghiệp 2014 Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

b. Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân
– Chủ sở hữu doanh nghiệp chỉ có thể là cá nhân

Đây là loại hình doanh nghiệp chỉ có thể do 1 cá nhân duy nhất làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu này có toàn quyền quyết định mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

– Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân

Doanh nghiệp tư nhân không thỏa mãn các điều kiện của một chủ thể độc lập với các cá nhân tổ chức khác. Doanh nghiệp tư nhân không thể tự mình tham gia các quan hệ pháp luật một các đôc lập được mà phải do chủ doanh nghiệp tư nhân đó.

– Khả năng huy động vốn hạn chế

Doanh nghiệp tư không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào để huy động thêm vốn góp vào doanh nghiệp tư nhân. Nếu muốn tăng vốn thì chủ doanh nghiệp chỉ có thể tự góp thêm vốn hoặc vay vốn ngân hàng.

2. Ưu điểm của Doanh nghiệp tư nhân so với các loại hình doanh nghiệp khác

  • Chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết đinh mọi vấn đề của doanh nghiệp
  • Lợi nhuận của Doanh nghiệp đều thuộc về chủ doanh nghiệp
  • Tổ chức đơn giản, thủ tục thuế, hành chính đơn giản

3. Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

a. Chuẩn bị hồ sơ

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ doanh nghiệp tư nhân.(CMND, hộ chiếu, căn cước công dân,….)

b. Nộp hồ sơ và nhận kết quả

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Kiên Giang.

Cũng giống như các loại hình khác, có hai cách để nộp hồ sơ: một là đến nộp trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh, hai là nộp qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  • Trường hợp nộp trực tiếp: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh, và nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp và lệ phí công bố doanh nghiệp và nhận giấy biên nhận.
  • Trường hợp nộp qua mạng điện tử: có thể nộp bằng chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh.

Sau khi nhập xong dữ liệu trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tải các bản Scan các giấy tờ trong thành phần hồ sơ lên hệ thống và bấm nộp hồ sơ vào Phòng đăng ký kinh doanh.

Sau khi bạn nhận được thông báo hợp lệ của Phòng đăng ký kinh doanh thì bạn phải nộp Hồ sơ bản giấy kèm theo giấy biên nhận, Thông báo hợp lệ lên Phòng đăng ký kinh doanh và nộp lệ phí công bố để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Công bố nội dung lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời hạn 3 ngày làm viêc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là một số tổng hợp của chúng tôi về doanh nghiệp tư nhân và thủ tục để thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Kiên Giang. Nếu bạn có vấn đề gì còn thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi Công ty TNHH tư vấn Blue để được tư vấn.

Bài viết cùng chuyên mục