T3, 04 / 2020 5:24 chiều | mylinh

Công ty hợp danh là một loại hình công ty được Luật Doanh nghiệp quy định. Loại hình này có thể mới mẻ với nhiều người, sở dĩ vậy là vì công ty hợp danh chưa phổ biến tại Việt Nam. Vậy công ty này là gì, có cơ cấu như thế nào và thủ tục để thành lập công ty này ra sao. Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công ty này.

 

1.Công ty hợp danh là gì?

Công ty hợp danh được quy định cụ thể, chi tiết tại Chương VI Luật Doanh nghiệp 2014.

Theo đó, công ty hợp danh là doanh nghiệp, có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh). Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài thành viên hợp danh, công ty còn có thể có thành viên góp vốn.

  • Điều kiện của thành viên hợp danh: thành viên hợp danh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên hợp danh không được đồng thời là chủ Doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác nếu không được sự đồng ý của tất cả các thành viên hợp danh trong công ty.
  • Luật không quy định thành viên góp vốn bắt buộc phải là cá nhân, do đó thành viên góp vốn có thể là cá nhân hay tổ chức đều được. Thành viên góp vốn thì chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

2. Cơ cấu tổ chức

Tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy đinh khác.

Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty.

Theo nguyên tắc, cơ cấu, tổ chức của công ty hợp danh đều do các Thành viên thỏa thuận với nhau, quy định rõ trong Điều lệ công ty. Nhưng phải đảm bảo, quyền của các thành viên hợp danh là ngang nhau khi quyết định các vấn đề về quản lý công ty, không phụ thuộc vào tỷ lệ góp vốn vào công ty.

3. Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Thứ nhất, chuẩn bị hồ sơ

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-5, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)
  • Điều lệ công ty hợp danh (Điều lệ công ty phải có đầy đủ họ, tên và chữ ký của các thành viên hợp danh)
  • Danh sách thành viên (Phụ lục I-9, thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên (một trong các loại giấy tờ: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu,…)
  • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đó trong trường hợp không do người người thành lập công ty tự mình làm thủ tục. (Vì pháp luật quy định, thủ tục đăng ký doanh nghiệp phải do người thành lập công ty thực hiện)

Thứ hai, Nộp hồ sơ

Sau khi hoàn thành hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người thành lập công ty hoặc người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ vào Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Có hai cách để nộp hồ sơ: một là đến nộp trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh, hai là nộp qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  • Trường hợp nộp trực tiếp: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh, và nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp và lệ phí công bố doanh nghiệp và nhận giấy biên nhận.
  • Trường hợp nộp qua mạng điện tử: có thể nộp bằng chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh.

Sau khi nhập xong dữ liệu trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tải các bản Scan các giấy tờ trong thành phần hồ sơ lên hệ thống và bấm nộp hồ sơ vào Phòng đăng ký kinh doanh.

Sau khi bạn nhận được thông báo hợp lệ của Phòng đăng ký kinh doanh thì bạn phải nộp Hồ sơ bản giấy kèm theo giấy biên nhận, Thông báo hợp lệ lên Phòng đăng ký kinh doanh và nộp lệ phí công bố để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Công bố nội dung lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời hạn 3 ngày làm viêc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là một số tổng hợp của chúng tôi về công ty hợp danh và thủ tục để thành lập công ty hợp danh. Nếu bạn có vấn đề gì còn thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi Công ty TNHH tư vấn Blue để được tư vấn.

Bài viết cùng chuyên mục