T5, 06 / 2020 3:12 chiều | mylinh

Trong quá trình đăng ký, thay đổi thông tin của doanh nghiệp không thể tránh khỏi có những sai sót do người làm hồ sơ hay cơ quan đăng ký. Vậy khi đó doanh nghiệp cần phải hiệu đính để sửa đổi lại thông tin. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn quý vị thủ tục sửa đổi thông tin doanh nghiệp khi có sai sót.

1.Các trường hợp Hiệu đính thông tin doanh nghiệp

  • Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
  • Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp bị thiếu hoặc chưa chính xác so với bản giấy của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) do quá trình chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2. Thủ tục thực hiện

a. Chuẩn bị hồ sơ

  • Giấy đề nghị hiệu đính

+ Trường hợp hiệu đính thứ nhất theo mẫu quy định tại Phụ lục II-14 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

+ Trường hợp hiệu đính thứ hai theo mẫu quy định tại Phụ lục II-16 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận trong trường hợp hiệu đính thứ hai
  • Bản sao chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ
  • Giấy ủy quyền (nếu có hoạt động ủy quyền)

b. Trình tự thực hiện

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Cũng như các hình thức đăng ký khác, Hiệu đính thông tin doanh nghiệp cũng có thể nộp qua hai cách là nộp trực tiếp hoặc nộp qua mạng điện tử thông qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể tử ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

Trường hợp hiệu đính thứ nhất: Phòng Đăng ký kinh doanh nhận  kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu thông tin trong Giấy đề nghị của doanh nghiệp là chính xác.

Trường hợp hiệu đính thứ hai: Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm bổ sung, hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Quý khách hàng có thắc mắc các thủ tục về đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký, thủ tục thuế doanh nghiệp. Hãy liên hệ Tư vấn Blue để được tư vấn và hỗ trợ.

Bài viết cùng chuyên mục