T2, 06 / 2020 5:34 chiều | mylinh

Sau một thời gian hoạt động, công ty muốn chuyển địa điểm sang một tỉnh khác để phù hợp và thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc chuyển địa điểm khác tỉnh là một thủ tục khá phức tạp. Với mục đích giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thay đổi trụ sở công ty, sau đây Tư vấn Blue sẽ cung cấp đến quý vị các thủ tục để thay đổi địa chỉ công ty.

 1. Thủ tục tại cơ quan thuế

Để thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh thì thủ tục trước hết, doanh nghiệp phải chốt thuế tại cơ quan thuế đang quản lý.

a. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ gồm:

 • Biên bản họp về việc chuyển trụ sở
 • Quyết định về việc chuyển trụ sở
 • Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển tỉnh
 • Mẫu 08.
 • Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực.
 • Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ

Số lượng hồ sơ: in 5 bộ chính

b. Nộp hồ sơ và lấy kết quả

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại cơ quan thuế đang quản lý và nhận giấy hẹn.

Theo ngày trên giấy hẹn và mang giấy hẹn đến cơ quan thuế đang quản lý để nhận kết quả.

2. Thủ tuc tại Phòng đăng ký kinh doanh

a. Chuẩn bị hồ sơ

 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên;
 • Quyết định của chủ sở hữu/Đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên về địa chỉ trụ sở chính công ty sang tỉnh khác Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Danh sách cổ đông/thành viên của Công ty;
 • Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực đối với cá nhân; Bản sao Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN đối với tổ chức, kèm theo bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng của tổ chức.
 • Điều lệ công ty sửa đổi;
 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;
 • Giấy ủy quyền/giấy giới thiệu nộp hồ sơ;

b. Nộp và nhận kết quả

Sau khi hoàn thành hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký kinh doanh nộp trực tiếp hồ sơ ở Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua mạng điện tử trên Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là nội dung các công việc mà Quý khách hàng sẽ phải triển khai khi tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh. Thực tế khi thực hiện các thủ tục nêu trên Quý khách hàng có thể sẽ gặp phải những trở ngại và khó khăn nhất định. Nếu có thắc mắc, khách hàng vui lòng liên hệ tới Tư vấn Blue để được hỗ trợ.

Bài viết cùng chuyên mục