T4, 05 / 2020 2:32 chiều | mylinh

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, có nhiều công ty đăng ký mức vốn cao. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, có thể tình hình kinh doanh không thuận lợi hoặc gánh nặng tài chính quá lớn. Do đó, có một số doanh nghiệp muốn giảm số vốn điều lệ. Vậy thủ tục để giảm vốn điều lệ như thế nào, hãy cùng Tư vấn Blue tìm hiểu qua bào viết sau đây.

1.Các trường hợp được giảm vốn điều lệ công ty TNHH
 • Giảm vốn để hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty

Khi công ty đã hoạt động liên tục trong 02 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp. Có báo cáo tài chính tại thời điểm giảm vốn đảm bảo tiền mặt đủ để trả cho số vốn giảm cho các thành viên, cũng như đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác liên quan đến hoạt động của công ty TNHH;

 • Giảm vốn do công ty mua lại phần vốn góp của thành viên công ty

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây

– Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

– Tổ chức lại công ty;

– Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên về các nội dung nêu trên. Khi có yêu cầu của thành viên mua lại phần vốn góp, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp nêu trên thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

 • Giảm vốn do có thành viên không thanh toán đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký thành lập công ty.

Công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp (tức 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Như vậy, chậm nhất trước 150 ngày và sau 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty phải đăng ký giảm vốn điều lệ nếu có thành viên chưa góp đủ vốn theo cam kết.

2. Chuẩn bị hồ sơ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông báo về việc giảm vốn điều lệ của công ty;
 • Biên bản của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ công ty;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ của công ty;
 • Danh sách thành viên công ty;
 • Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn (trong trường hợp Giảm vốn điều lệ để hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên

Trong trường hợp việc giảm vốn điều lệ dẫn tới công ty chỉ còn (01) một thành viên thì công ty phải đồng thời thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty sau thay đổi;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Báo cáo tài chính;

3. Nộp hồ sơ và lấy kết quả

Sau khi hoàn thành hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký kinh doanh nộp trực tiếp hồ sơ ở Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua mạng điện tử trên Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 • Trường hợp nộp trực tiếp, nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh, và nộp lệ phí công bố nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp và nhận giấy biên nhận.
 • Trường hợp nộp qua mạng điện tử, có thể nộp bằng chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh. Sau khi nhập xong dữ liệu trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tải các bản Scan các giấy tờ trong thành phần hồ sơ lên hệ thống và bấm nộp hồ sơ vào Phòng đăng ký kinh doanh. Sau khi bạn nhận được thông báo hợp lệ của Phòng đăng ký kinh doanh thì bạn phải nộp Hồ sơ bản giấy kèm theo giấy biên nhận, Thông báo hợp lên Phòng đăng ký kinh doanh và nộp lệ phí công bố để được Cấp giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và Công bố nội dung thay đổi lên Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thời hạn giải quyết: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là các thông tin liên quan đến thủ tục giảm vốn điều lệ công ty tại Kiên Giang mà Tư vấn Blue đã tổng hợp được. Việc giảm vốn điều lệ công ty là một thủ tục phức tạp. Nếu bạn còn bất kỳ vướng mắc hay khó khăn trong quá trình thực hiện, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp nhanh chóng, hoàn toàn miễn phí.

Bài viết cùng chuyên mục