T3, 06 / 2020 4:52 chiều | mylinh

Doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động một thời gian do gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường, nguồn vốn. Tuy nhiên, các vấn đề đó nay đã khắc phục được công ty muốn hoạt động lại trước thời hạn tạm ngừng. Vậy thủ tục để tiếp tục hoạt động như thế nào. Bài viết sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn thủ tục để mở hoạt động trở lại.

1.Thành phần hồ sơ

  • Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn tạm ngừng đã thông báo (Phụ lục II-21, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). Trong thông báo phải có các nội dung sau:

+ Tên, mã số doanh nghiệp

+ Thời điểm quay trở lại hoạt động: ghi rõ ngày bắt đầu quay trở lại hoạt động.

+ Chữ ký người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  • Biên bản họp Hội đồng thành viên (công ty TNHH hai thành viên); của Hội đồng quản trị (Công ty cổ phần)
  • Quyết định chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng quản trị hoặc của Hội đồng thành viên công ty.

2. Trình tự thực hiện

Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Có hai cách để nộp hồ sơ: một là đến nộp trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh, hai là nộp qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  • Trường hợp nộp trực tiếp, nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh nhận giấy biên nhận.
  • Trường hợp nộp qua mạng điện tử, có thể nộp bằng chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh. Sau khi nhập xong dữ liệu trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tải các bản Scan các giấy tờ trong thành phần hồ sơ lên hệ thống và bấm nộp hồ sơ vào Phòng đăng ký kinh doanh. Sau khi bạn nhận được thông báo hợp lệ của Phòng đăng ký kinh doanh thì bạn phải nộp Hồ sơ bản giấy kèm theo giấy biên nhận, Thông báo hợp lên Phòng đăng ký kinh doanh để được Cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn.
  • Thời hạn giải quyết: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn.

Trên đây là trình tự để doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trước thời hạn đã thông báo. Quý khách nếu còn có thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Bài viết cùng chuyên mục