T4, 07 / 2020 4:49 chiều | mylinh

Tách doanh nghiệp là một trong những hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp. Để cho phù hợp với khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp đó. Đặc biệt là khi doanh nghiệp mất cân bằng trong việc quản lý hoạt động vì quy mô lớn. Tuy nhiên, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, chỉ có các loại hình công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần mới có quyền thực hiện việc chia, tách doanh nghiệp.

Bài viết sau đây, tư vấn Blue sẽ giới thiệu đến quý vị các trình tự, thủ tục để tách công ty.

1. Tách công ty có thể được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

 • Một phần cổ phần của các cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị số cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.
 • Toàn bộ cổ phần của một hoặc một số cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị số cổ phần của họ được chuyển sang cho các công ty mới.
 • Kết hợp cả hai trường hợp nêu trên.

2. Trình tự tách công ty

Bước 1: Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty

+ Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty.

+ Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp.

3. Thủ tục tách công ty

a. Đối với công ty bị tách

Trường hợp công ty bị tách có sự thay đổi về tỷ lệ vốn góp, vốn điều lệ thì công ty bị tách tiến hành thủ tục Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp.

Trường hợp công ty bị tách có sự thay đổi về thông tin cổ đông sáng lập thì công ty bị tách tiến hành thủ tục Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Hồ sơ thay đổi:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị quyết tách công ty;
 • Biên bản họp;
 • Danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập sau khi tách;
 • Điều lệ công ty bị tách sau khi thay đổi;

b. Đối với công ty được tách

Tiến hành thủ tục đăng ký thành lập mới trên cở sở tách doanh nghiệp.

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Dự thảo Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên công ty, cổ đông sáng lập (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần)
 • Nghị quyết tách công ty
 • Bản sao hợp lệ  các giấy tờ sau:

° Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực đối với thành viên là cá nhân;

° Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên là tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức

 • Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách.

Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

Trên đây là những thông tin mà Tư vấn Blue đã tổng hợp được. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào. Hãy liên hệ ngay với Tư vấn Blue để được tư vấn giải đáp trực tiếp, nhanh chóng, hiệu quả.

Bài viết cùng chuyên mục