T4, 11 / 2023 3:52 chiều | minhanh

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp thường tổ chức các đợt khuyến mại nhằm tăng doanh số bán hàng, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Tuy nhiên, trước khi thực hiện hoạt động khuyến mại cần làm thủ tục gì? Hãy cùng Luật Blue tìm hiểu qua bài viết sau đây:

Khi nào cần xin phép thực hiện chương trình khuyến mại
 1. Các hình thức khuyến mại

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định Hoạt động khuyến mại không ngoài mục đích gì khác chính là để thực hiện thúc đẩy người tiêu dùng, người sử dụng dịch vụ tăng nhu cầu mua và sử dụng dịch vụ. Các hình thức khuyến mại bao gồm:

 • Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.
 • Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.
 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.
 • Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Khi thực hiện chương trình khuyến mại theo một số hình thức, nội dung nhất định, thương nhân cần thực hiện thông báo thực hiện khuyến mại hoặc đăng ký chương trình khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 1. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục thông báo thực hiện khuyến mại
 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại;
 • Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;
 • Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến
 1. Các hình thức khuyến mại khi thực hiện thủ tục thông báo thực hiện chương trình khuyến mại?
 • Đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;
 • Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác;
 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại;
 • Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.
 1. Các trường hợp phải đăng ký hoạt động khuyến mại

Đối với những hình thức khuyến mại sau đây, trước khi thực hiện thương nhận cần đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại:

(1) Thực hiện chuwong trình khuyến mại mang tính may rủi, cụ thể là bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi là việc tham gia các chương trình trúng thưởng gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ. Việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của khách hàng;

(2) Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp nhận theo quy định tại khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại.

Như vậy, tùy vào mặt hàng và quy mô, hình thức của hoạt động khuyến mại mà doanh nghiệp sẽ cần thực hiện thủ tục khác nhau, quý khách hãy liên hệ với Luật Blue để được tư vấn và thực hiện thủ tục chính xác, nhanh chóng.

Bài viết cùng chuyên mục