T6, 10 / 2023 4:33 chiều | minhanh
Thủ tục xin cấp Giấy phép bán buôn rượu
 1. Kinh doanh bán buôn rượu có phải xin giấy phép?

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP, kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân bán buôn rượu phải có giấy phép.

Giấy phép bán buôn rượu là giấy tờ chứng minh thương nhân đủ điều kiện bán buôn rượu theo quy định của pháp luật. Giấy phép bán buôn rượu do Sở công thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp cho cơ sở.

 1. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu

Để có thể được cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán lẻ rượu.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.
 1. Hồ sơ xin cấp Giấy phép bán buôn rượu
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu (Theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP);
 • Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Tài liệu về hệ thống bán buôn rượu gồm một trong hai loại sau:
 • Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu kèm bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.
 • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
 • Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;
 • Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.
 1. Thủ tục xin cấp Giấy phép bán buôn rượu

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép là Sở Công Thương;

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Doanh nghiệp theo ngày hẹn trên giấy biên nhận đến bộ phận trả kết quả để nhận Giấy phép bán buôn rượu.

Bài viết cùng chuyên mục